Ayetel Kürsi
20 Temmuz 2024

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi'nin Önemi

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük ve en önemli ayetlerinden biridir. Bakara suresinin 255. ayeti olan bu ayet, Tevhit inancını en kapsamlı şekilde ifade eder. Namaz esnasında sure şeklinde okunabilir ve namazdan sonra tesbihat öncesi de okunması tavsiye edilir. Ayetel Kürsi, Allah'ı tanıtır ve O'nun yüce isimlerini içerir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Allah, O'ndan başka ilah yoktur. O hayy'dır, kayyûm'dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi'nin İnişi ve Etkileri

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Peygamber Efendimiz (SAV), Zeyd'e (RA) yazdırmıştır. Ayetel Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş, başlarındaki taçlar yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçmış ve İblis'in yanına toplanarak durumu ona bildirmişlerdir.

Efendimizin Ayetel Kürsi Duası

Peygamber Efendimiz (SAV), Ayetel Kürsi'de bulunan "Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu" ifadelerini kullanarak, "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetinle yardım istiyorum" şeklinde dua etmiştir. Bu duanın İsm-i Azam olduğu rivayet edilmiştir. Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) ise, bu ismin belli bir tarifi olmadığını, kalbin her şeyden boşaltılarak Allah'a teslim edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

 • Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye, hiçbir ayette bu kadar çok geçmez. Bu ayette, bazıları açık, bazıları gizli olmak üzere on yedi yerde Allah'ın ismi geçmektedir.
 • Yatmadan önce okuyan kişiye Allah tarafından bir koruma verilir ve sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşıp zarar veremez.
 • Yatmadan önce Ayetel Kürsi'yi okuyan kişi, Allah tarafından korunur ve sabaha kadar şeytanlar ona zarar veremez.
 • Peygamber Efendimiz (SAV) buyurmuştur ki: "Her kim her farz namazın ardından Ayetel Kürsi'yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm meneder."
 • Efendimiz (SAV) ayrıca, Ayetel Kürsi'nin Kur'an ayetlerinin en büyüğü olduğunu belirtmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Kullanımı ve Uygulama Alanları

 • Her farz namazdan sonra okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur.
 • Doğum yapacak kadınların, Ayetel Kürsi'yi ve diğer ilgili ayetleri okuyarak Allah'a sığınması tavsiye edilmiştir.
 • Herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa, Allah o yemek ve katığın bereketini artırır.
 • Devamlı okunursa unutkanlığı giderir.
 • Evden çıkarken okuyan kişi, her işinde muvaffak olur ve hayırlı işlerde başarı sağlar.
 • Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayetel Kürsi okunursa, Allah'ın izniyle şifa bulur.

Ayetel Kürsi'nin Cin ve Şeytanlara Karşı Etkisi

Ayetel Kürsi, cinlere karşı en güçlü dualardan biridir. İnsandan şeytanları kovmakta çok etkilidir. Ayrıca, saralı kişiye, şeytanın yardımıyla hareket eden sahir (büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabına karşı da büyük bir güç sağlar. Ancak, bu etkinin gerçekleşmesi için Ayetel Kürsi'nin sadakatle okunması gerekmektedir.

Ayetel Kürsi'nin Bereketi ve Korunma Özelliği

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir. Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Ayrıca, evine gelince okursa, iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Sonuç olarak, Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ve faziletli ayetlerinden biridir. Bu ayet, Allah'ın yüceliğini ve kudretini ifade ederken, müminlere büyük bir koruma ve bereket sunar. Düzenli olarak okunması, kişiyi hem dünya hem de ahiret hayatında koruyup gözetir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi

Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi

Amener Resulu Oku

Amener Resulu Oku

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi Fazileti