Ayetel Kürsi Fazileti
20 Temmuz 2024

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücüler ve kötü niyetli kişiler sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi, hem dünyada hem de ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar, huzura erer ve mevki ile makamı artar.

Ayetel Kürsi'nin Mucizeleri

Ayetel Kürsi'yi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar, halk arasında sevgi ve saygısı çoğalır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) isimleri sayısınca 201 defa okursa, dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Bereket ve Hayır Getirir

Ayetel Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar ve o şeyde bolluk olur.

Günahlardan Arındırır

Ayetel Kürsi'yi her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan kişi hem Tevhid hem de Tilavet'i yerine getirmiş olur ki bu da üstün bir zikir olur.

İlahi İsimlerle Doludur

Ayetel Kürsi'de 34 ilahi isim vardır; 17'si açık olarak, 17'si kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi ve 17 vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Dileklerin Kabul Olması İçin

Ayetel Kürsi'yi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden, devamı nispetinde fayda görür.

Üstün Zikir ve Koruma

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Hayırlı Kapıları Açar

Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir, gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem zahiri hem de batıni ilim nasip eder.

Kabir Ehline Bağışlama

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkii ve makamı yükselir. Okuyana da büyük sevap verilir.

Akıl ve Anlayış

Ayetel Kürsi'yi çok okuyan kişinin anlayışı artar, düşman şerrinden kurtulur. Allah'ın büyük isimleriyle anmak ve zikretmek isteyenler Ayetel Kürsi'yi okumalılardır. Ayetel Kürsi, ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.

Sıkıntılı Anlarda

Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

Her İşte Yardımcı

Ayetel Kürsi'yi 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez, üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler, arzularına ve isteklerine kavuşur.

Şeytan ve Kötülüklerden Koruma

Bakara Suresi'nin ilk 4 ayeti, Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'den sonraki 2 ayet ve Bakara Suresi'nin son 5 ayetini okuyan kişinin kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur.

Şehvete Düşkün ve Kötü Ahlaklılar

Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.

Güven İçine Alır

Ayetel Kürsi'yi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez.

Gece Yatarken

Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi ailesini ve komşusunu da koruyup güven içine alır.

Namaz Sonrası

Her farz namazının müteakip Ayetel Kürsi okuyan, ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda iki melek onu korumakla görevlendirilir.

Cennetin Kapıları

Ayetel Kürsi'yi her farz namazının arkasından okuyana cennetin sekiz kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah okuyana; şükredenlerin kalplerini, sıddıkların amellerini ve Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

Evden Çıkarken

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Şeytandan Korunma

Gece ve gündüz 10 defa İhlas ve Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişi; Allah'ın rızasını kazanır, şeytandan korunur, mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Şeytanları Kovma

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.

Manevi Koruma

Ayetel Kürsi'yi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7'nci defa okuyup içine çeker ve 8'inci de okuyup etrafına daire çizerse kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1'inci okuyuşta önüne, 2'ncide sağına, 3'üncüde soluna, 4'üncüde arkasına, 5'incide yukarı, 6'ncıda aşağı okuyup üfler. 7'ncide içine çekip yutar. 8'incide üfleyerek etrafına daire çizer.) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından ve musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse düşman onu göremez ve zarar da veremez.

Şehidlik Sevabı

Her namaz sonunda Ayetel Kürsi okuyanı eceli gelince Allah bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur.

Kötü Ahlaktan Kurtarır

Ayetel Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah'a yöneltir.

Meleklerin Saf Tutması

Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. İhlas Suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr Suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.

Ruhani Alem Kapıları

Gece ve gündüz 1000 defa Ayetel Kürsi'yi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı açılır, melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah (s.a.v.) Efendimizi rüyasında görme şerefine erer.

Şeytanın Girememesi

Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü Suresi'nin okunduğu eve şeytan girmez.

Koruyucu Dua

Ayetel Kürsi bir kaba okunur ve o kabın örtüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz, içindekileri alıp götüremez.

Hapisten Kurtulma

Ayetel Kürsi'yi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur, borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse isteğine ve arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür.

Şeytandan Korunma

Ayetel Kürsi günde 50 defa okunursa, okuyan şeytandan korunur.

İhtiyaç ve Dilekler İçin

İhtiyacı ve dileği olan 170 Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra 3000 defa "Ya Kafi, Ya Ğani, Ya Fettah, Ya Rezzak" isimlerini zikredip ihtiyacını Allah'tan isterse dileği kabul olur.

Günah ve Belalardan Korunma

170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur, insanlar arasında itibarlı olur.

İtibar ve Makam

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

Dert ve Kederden Kurtulma

Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur, hapisten kurtulmaya sebep olur.

Büyük Mertebe ve Dereceler

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir, halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir.

Dost ve Aile İçinde Kıymet

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar, dünya işlerinden istediği olur.

Düşmandan Korunma

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur.

Rızık ve Bereket

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve Anlayış İçin

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Tevhid Ruhu

Ayetel Kürsi 18 defa her gün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

Şer ve Kötülüklerden Korunma

Ayetel Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve “vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak için de uygulanır.

Hırsızlıktan Korunma

Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar.

Eşyaların Korunması

Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz, zarara uğramaz.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

aişe

21 Mayıs 2024 Salı

önce namaz kılınacak, sonra haram yemeyeceksin, sonra
güzel ahlaklı olacak ve kalben allaha teslim olacaksın bir de sadaka verip bu ayetleri okur isenz allahım hepimiz için hayır kapılarını açar. Allah kabul etsin dualarınızı.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Teşekkürler Aişe hanım, güzel dilekleriniz ve hatırlatmalarınız için. Allah hepimizin dualarını kabul etsin ve hayırlı kapılar açsın.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ayetel Kürsi Kaç Ayet

Ayetel Kürsi Kaç Ayet

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Amener Resulu Oku

Amener Resulu Oku

Ayetel Kürsi Oku

Ayetel Kürsi Oku

Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi

Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi Tefsiri