Ayetel Kürsi Tefsiri
20 Temmuz 2024

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi'nin Tefsiri

- Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Peygamber Efendimiz (SAV), Zeyd bin Sabit'i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

- Ayetel Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

- Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, İblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

- Peygamber Efendimizin (SAV) Ayetel Kürsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azam olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah'ın (C.C.) Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin isimle zikret" buyurmaktadır.

- Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye, hiçbir Ayet-i Kerime'de yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere on yedi yerde Allah (C.C.)'nin ismi geçmektedir.

- Yatmadan okuyana Allah (C.C.) tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

- Bir sahabe, Peygamber Efendimize (SAV) "Ya Rasulullah, Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi (derece bakımından) daha büyüktür?" diye sorduğunda, Efendimiz "İhlas Suresi" buyurdu. Sahabe (RA) "Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet (fazilet bakımından) daha üstündür?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz (SAV) "Ayetel Kürsi'dir" buyurdu. (Darimi)

- Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse, yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir.

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Ebu Münzir, canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a (C.C.) yemin ederim ki, muhakkak Ayetel Kürsi'nin bir dili ve iki dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah'u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na tazimde bulunur)." (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hanbel)

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah (C.C.) ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Bakara Suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayetel Kürsi'dir." (Beyhâki)

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayetel Kürsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın (C.C.) zimmetinde olur." (Heysemi)

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayetel Kürsi'yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah (C.C.) ona yardım eder." (Suyuti, Dürrül Mensur)

-(Şeytan, cinler ve diğer şerli yaratıkların şerrinden ve anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayetel Kürsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felak ve Nas Surelerini okuyarak Allah (C.C.)'ya sığındırılması gerekir (Hadis-i Şerif ile bildirilmiştir).

- Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Sen Ayetel Kürsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah (C.C.) o yemek ve katığın bereketini çoğaltır." (Suyuti)

- Efendimiz (SAV) Sure-i Bakara'nın sonunu (Amener Rasulu) ve Ayetel Kürsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arş'ın altındaki, Rahman'ın (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)

- Seleme İbni Kays (RA) "Allah (C.C.) ne Tevratta ne İncil'de ne de Zebur'da Ayetel Kürsi'den daha büyük bir ayet indirmedi." (Suyuti)

- Ayetel Kürsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayetel Kürsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir (büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

- Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunduğunda, dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah'ın (C.C.) izniyle hasıl olur (Ne bir eksik ne bir fazla okunmamalıdır; bu sayıların adedi çok önemlidir).

- Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayetel Kürsi okunursa biiznillah şifa bulur.

- Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

- Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz. Ali (K.V.) buyurmuştur.

- Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.

- Evine gelince okursan, iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

- Bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa, Hak Teâlâ yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

- Adını, ayetin içinde geçen ve "taht, hükümranlık, ilim, kudret" gibi manalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Ayetel Kürsi'nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu ayet için doksan üç isim tespit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak ayetin kırk kadar adını zikretmektedir (Bk. Hazînetü'l-esrar, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya Ayetel Kürsi'nin fazileti (A'zamü'l-ayat, seyyidetü ayi'l-Kur'an, efdalü ayi'l-Kur'an, eşrefü ayi'l-Kur'an) veya konusu (ayetü sıfatillah, ayetü't-tevhid) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (El-ayetü'l-hafıza, el-ayetü'd-dafia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Tamamı on cümleden ibaret olan Ayetel Kürsi'de Allah Teâlâ'nın birliği, O'nun hay (Daima diri) ve kayyum (Zâtı ile kâim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Fazileti

- Ayetel Kürsi'nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da en büyük ayetin Ayetel Kürsi olduğunu (Müslim, “Müsafirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Salât”, 352, “Hurûf”, 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, “Vekâlet”, 10), bu ayetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur'an ayetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Fezâ'ilü'l-Kur'ân”, 2) haber vermiştir.

- Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetel Kürsi'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyan kişinin de öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Ayetel Kürsi, namazların sonunda genellikle okunan bir ayettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan ayetler arasında yer alır. (https://islamansiklopedisi.org.tr/ayetul-kursi)

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ayetel Kürsi Oku

Ayetel Kürsi Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsi Kaç Ayet

Ayetel Kürsi Kaç Ayet

Ayetel Kürsi Kabe İmamları

Ayetel Kürsi Kabe İmamları