Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel kürsi VideoAyetel Kürsi Anlamı

Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur.
O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kürsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana Allah’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) “Allah’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
Son Güncelleme : 04.05.2021 09:07:19
Ayetel Kürsi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

374 Yorum Yapılmış "Ayetel Kürsi"
Ebu Eyyub-i Ensari (r.a.)nin bodruma benzer bir yeri vadi. Hurmalarını orada tutardı. Cinlerin gül denilenlerinden biri gelir oradan hurma aşırırdı. Ebu Eyyub bunu Peygamber (s.a.v.)e şikayet etti. Peygamberimiz (s.a.v.) Git ve cini gördüğün zaman Allahın adı ile Rasulüllaha git de dedi. Ebu Eyyub geldi ve cini yakaladı. Fakat cin bir daha gelmeyeceğine yemin ettiği için salıverdi. Sonra Rasulüllah (s.a.v.)ın yanına geldi. Rasulüllah yakaladığın esiri ne yaptın? diye sordu. Eyyub (r.a.) bir daha gelmeyeceğine yemin etti dedi. Rasulüllah (s.a.v.),Yalan söylemiş, yine gelecektir dedi. Gerçekten ikinci defa geldi, yine Ebu Eyyub kendisini yakaladı, tekrar gelmeyeceğine yemin edince salıverdi. Ebu Eyyub Rasulüllah (s.a.v)ın yanına geldi. Rasulüllah (s.a.v.), yalan söylemiş, yine gelecektir dedi. Üçüncü defa gelince, Ebu Eyyub yakalayıp ona dedi ki, Seni artık Rasulüllahın yanına götürünceye kadar bırakmam bunun üzerime cin,sana bir şey hatırlatacağım, evinde Ayet-el Kürsiyi oku. Ne cin ne de şeytan sana yaklaşmaz dedi. Ebu Eyyub tek başına Resulüllahın yanına geldi. Rasulüllah (s.a.v.) Ebu Eyyuba Yakaladığın esiri ne yaptın? diye sordu. Ebu Eyyub hadiseyi anlattı. Efendimiz (s.a.v.), yalancı olduğu halde bu sefer doğru konuşmuş buyurdular. (Tirmizi, Buhari)
Sevdalı . 26.01.2013
CEVAP YAZ
CÜMLETEN ES SELAMÜN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKETÜHÜ. YÜCE ALLAH IM DUALARIMIZI KABUL ETSİN İSLAM ALEMİNİ KORUSUN DİLERİM. HER İKİ DÜNYA HAYATI İÇİN HAYIRLI ÇALIŞMA NASİP ETSİN MERHAMET ETSİN DİLERİM. HAYIRLI GÜNLER ÇALIŞMALAR YÜCE ALLAH DAN DİLERİM. WEP SİTEDE EMEĞİ OLANLARA TEŞEKKÜR DERİM. GÜNLERİMİZ AYDIN ÖMRÜMÜZ HAYIRLI BEREKETLİ SAĞLIKLI OLSUN İNŞALLAH. RAHMAN VE RAHİM OLAN YÜCE ALLAHU TEALAYA SAYISIZCA SONSUZCA ŞÜKÜRLER TEŞEKKÜRLER OLSUN PEYGAMBER EFENDİMİZ İKİ CİHAN GÜNEŞİ SERVERİ ALEM FAHRİ KAİNAT HATEMÜL ENBİYA RAHMETENLİL ALEMİN HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM EFENDİMİZE VE ALİNE ASHABINA SALATÜ SELAM OLSUN.
Mehmet . 08.09.2013
CEVAP YAZ
BABAANNEMİN ANLATIMINI NAKLEDEYİM eski zamanda evde yanlız kalmaktan korkan bir kadın kocası seyahate çıkacakken çok korktuğunu o yokken ne yapacağını sormuş kocası ayetel kürsiyi okumasını söylemiş bir gün eve giren hırsızı görünce panikle odaya saklanıp okumaya başlamış heyecandan hatırlayamayınca KÜRSÜ KÜRSÜ ÜSTÜNE KOCAMIN DEDİĞİ GİBİ sayıklamış ve hırsızın kaldırıp kapının önüne bıraktığı her eşya arkasını döndüğünde yerindeymiş sonunda hırsız bu durumdan sıkılıp evi terketmiş :)
İbrahim Okan . 06.03.2013
CEVAP YAZ
Ayetel kursi her namazdan sonra mutlaka okumaya gayret ederim evden çıkarken mutlaka okurum.Çocukları olanlar mutlaka bu mübarek aylarda okullarda kapalıyken çocuklarınızı kuran kursuna gönderin bilinki ahiret ve dünyanın için daha hayırlıdır ALLAH c.c mekanını cennet eylesin rabbim dedem bizi gönderdi biz tüm namaz ayetlerini ve duaları bu büyük mekanlarda öğrendik amel defterinizin kapanmasını istemiyorsanız ardınızda bıraktıklarınızı dini yönden iyi eğitim almasına gayret edin.
Mustafa Tekin . 25.07.2013
CEVAP YAZ
BİLİYORUM Kİ ALLAH (CC) BİR DİR VE TEKDİR ONDAN BAŞKA İLAH YOKTUR ŞUNUDA BİLİYORUM Kİ YER VE GÖK DUA ÜSTÜNEDİR ELHAM DÜRİLLAH MÜSLİMANIM. İKİ ÇOCUĞUM VAR VE SIKINTILARIM BORÇLARIM VAR EŞİMLE SORUNLARIM VAR OKUNAN AYETLER YÜRMETİNE SİZ ARKADAŞLARIMDAN BANADA DUACI OLMANIZI İSTİYORUM MÜSLİMANIN MÜSLİMANA DUASI KABUL OLURMUŞ TÜM DARDA OLAN SIKINTIDA OLAN ÜMMETİ MÜSLİMAN KARDEŞLERİMİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN YÜCE YARADAN MEVLAM İÇİ SIRADA BENİM İNŞ.
Filiz . 23.10.2013
CEVAP YAZ
esselamün aleyküm arkadaşlar ben şu anda çok zor zamanlar geçiriyorum üç çocuk babasıyım bi ticarete atıldım çıkmazların içindeyim kırtlama kadar borçluyum bunalımdayım cinnet geçirecek durumdayım bunu tüm samimiyetimle söylüyorum sizden isteğim bana dualarınızı eksik etmeyin allahınızı peyganberinizi seviyosanız ne kadar dua varsa okuyorum bende ama müslümanın müslümana duası daha çok kabül olurmuş hepinizden rabbim şimdiden razı olsun
Mehmet . 10.10.2013
CEVAP YAZ
bu gün mahkemem vardı kesinlikle ceza yiyeceğim bir duruşmaydı..şunu belirtim yüz kızartıcı bir suç değil..sabah namazına kalktım namazın ardından 70 defa duayı okudum hakimin karşısına avukatımla birlikte çıktım inanılmaz bir şekilde beraat aldım..avukatım şoke olmuş birdurumda...kesinlikle bir mucize inanın ve içten okuyun en azından her sabah evden çıkarken okuyun bişeyler hissedeceksiniz
Hakan . 18.03.2013
CEVAP YAZ
1-Allahü la ilahe illa h-v: Hüv, nefes anlamı olmakla insana, hevaa okuna kabiliyetiyle de, hava-gaz kelimesine giderek, Saturnu, ve tekrar Hüv irabı ile, Saturnun insana tevveccüh edip, allojen- Allahı ifade eder. Allah sadece İlahe değildir, Hüv dür. Arşı kuşatan İlahenin Nefes alan, kürsüdeki İlaha varması; rahimin, rahmana döndürülmesi anlamındadır.
King Solomon . 05.02.2016
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Araçımla bir gün yolaçıktım , araba yolda giderken öyle bir yerde istop ettik Ne yapacağımı şaşırdım kontağı çeviriyorum çalışmıyor eşi dostu aradım yardım için tarif ediyorlar olmuyor . Açtım ellerimi Ayet-el Kürsi yi okumaya başladım sonra bir kontağı bir çevirmeye araç çalıştı Rabbim sen ne büyük sen sana binler kere şükürler olsun
Ayten . 28.06.2013
CEVAP YAZ
bu gun 16-5-2014 bizi boyle aydinlatanlardan allah razi olsun 4 gun sonra bosanma mahkemem var ve bana iftira atildi arkadaslar allah rizasi icin bana dua edin ki basim selametle bu mahkemeyi kazanayim , kisilerinde allah yuzunu ebedi kara etsin , dua edendende etmeyendende rabbim binlerce kez razi olsun
Omer . 16.05.2014
CEVAP YAZ
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Yabancı . 20.05.2014
CEVAP YAZ
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Süleyman Azim Ayaz . 10.04.2015
CEVAP YAZ
Selamu Alaykum... Değerli kardeşlerim yukarı da okunuşu yazılan Ayetul Kursinin okunuşunda yanlışlar var.. Arapçada ü sesi yoktur.Selamu eleykÜm değil selamu aleykUmdur. Hüvel değil Huveldir. La ta(kh,x)huzuhu kelimeside Türçede olmayan sestir. türkçeye h olarak seslendiriliyor. Selamu Alaykum
Anar . 01.03.2014
CEVAP YAZ
Emin olarak ve inanarak okuyun oyle kotu gunler geciriyofum her sey bitti zannettim carrsizdim ayetel kursiyi gece gunduz okudum defalarca mucizr gordum inanin vallahi inarak okuyun dileyin Cok sukur cok huzurluyum ve bunu once allaha sonra kurani kerime ve surekli ayetel kursiye borcluyum.
Sami Dana . 31.05.2013
CEVAP YAZ
Selamın aleyküm, Ben ne zaman sıkıntıya dara düşsem gönülden okuduğumda gün sonuna kalmadan (Yüce Rabbimin rahmetiyle)sıkıntım hafifler huzur bulurum. mucize arayanlara işte mucize istediklerini Allaha yalvarıp Ayet-el Kürsiyi okusunlar Allah büyüklüğünü esirgemeyecektir. Çok Ya Rabbi
İlker . 15.03.2013
CEVAP YAZ
bende çok sıkıntıda idim her zaman okurum dua ederim.ayetel kürsiyi çok çok okudum yalvardım rabbime beni bu sıkıntıdan kurtar bir sebep halkeyle sen her şeye kadirsin diye çok şükür hamdolsun tanrım beni rahata erdirdi buda Ayetel Kürsi sayesinde ve Allahın izniyle oldu .
Nihal . 11.10.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar öncelikle cenabu ALLAH hepinizden razı olsun ..bu duayı ezberlemek isteyen karddeşlerim bir kagıda yazın evinizin kapısının arka tarafına yapıştırın her gördügünüzde okuyun bir hafta içinde ezberlersiniz artı aile efradıta sayneizde okumuş olur
Öncel . 23.01.2014
CEVAP YAZ
Arkadaşlar bu inanılmaz bu dua.ben gece gündüz okurum.ne zaman sıkıntıya düşsem o işim hemen hallolur.10 yaşında ezberledım o gunden berı okurum kı hatta okumadıgım zaman kotu ruyalar görürüm.bu duanın faydaları yazmakla anlatmakala bitmez...
Hande . 22.05.2013
CEVAP YAZ
SEDEKALLAHUL ÉZIM.ŞÜKÜRLER OLSUNKI BIZE BU MIRASI BIRAKANA.KAINATIN AĞIRLIGI KADAR SELÂTU SELAMLAR OLSUN CIHANIN SULTANINA.ALLAH UMRUNUZE VE EMWYINIZE BEREK VERSIN INSALLAH.EMEK VERIP PAYLATIGINIZ ICIN.ALLAH RAZI OLSUN .
Türkan Göncı . 15.06.2013
CEVAP YAZ
Ebu Hureyre (r.a.)den: Peygamberimiz (s.a.v.), her şeyin bir zirvesi vardır. Kuranın zirvesi Bakara Süresidir, buyurdu. Orada Kuran ayetlerinin baştacı, efendisi olan bir ayet vardır, o da Ayet-el Kürsidir. (Tirmizi)
Bir Hadis . 26.01.2013
CEVAP YAZ
ayetelkursi hakkında çok güzel bilgiler vermişsiniz bende önemini az çok biliyordum ama şimdi çok daha iyi anladım önemini artık Allah c.c izin verirse hergün okuyacağım sabah çıkarken eve gelirken yatakan filan
Hakan . 17.02.2014
CEVAP YAZ
Ayetel Kürsi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Ayetel Kürsi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
Admin . 28.01.2013
CEVAP YAZ
acele etmeyın uzun sursun ama ezberleyeceksınız muhakkak.ıstersenız gunde 3 kelıme ezberleyın sadece sonra hergun yenı 2 kelıme ekleyın ama acelesı olan ıcın daha gayret gostermesı lazım
Şeyda . 24.04.2013
CEVAP YAZ
Allah emeği geçen bütün herkesten razı olsun burada yazanlardan ezberlemek hakkaten daha kolayımı gidiyor ve ben bazı arkadaşlarımada tavsiye ediyorum SİZİ SEVYİYORUM ama arkadaş olarak
Nurten . 04.07.2015
CEVAP YAZ
Arkadaşlar bu duayı ezberlemeyi unutmayın.bakınca uzun gözüküyör.Ama aslında o kadar da uzun değil.Ben okumaya başladım.Şu anda neredeyse yarısını ezberledim.Size de taysiye ediyorum...
Melis Diyor Ki: . 26.06.2013
CEVAP YAZ
Arkadaşlar ezberlemek konusunda sıkıntı cekiyorsaniz duayı okurken kaydedin ses kaydi yaparak. Hergün açıp kendi sesinizi dinleyin. Bir kac gun sonra zaten ezberinize alacaksınız.
Didem . 23.09.2013
CEVAP YAZ
Arkadaşlar bu duayı ezberlemenin en güzel yolu her gece yatarken muhakkak okumaktır.ben hem ayetleri kürsiyi hemde amener rasülüyü ezberledim. Rabbim herkese nasip eder inşallah
Sevilay . 04.10.2013
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun bizleri böyle dualarla aydınlatanlardan neslimiz aydınlanmaya muhtaç ağacın suya olduğu gibi
Ahmet Sönmez . 09.01.2017
CEVAP YAZ
bn ezberlemeye calısıyorum sonunda ezberledım allah razı olsun cenab alah bunu ezbeleyen kısı evdeteken vede ruyalarda korkmuyormus bm bunu bır gunicınde ezberledm
Dinçay . 02.03.2014
CEVAP YAZ
Neden se ezberlemek çok zor geliyor. Acaba bir kağıda yazsam o kağıdı yanımda taşısam kağıttan okusam ezberleyene kadar bir sakıncası olur mu ? kabul olur mu duamız?
Ahmet . 30.09.2013
CEVAP YAZ
Rabbım Sen O Kadar Buyk Yucesin Ki Senın O Guzelligini Buyuklugunu Ancak Sana Yakın Olan Sana İnanan Sana Sıgınır şÜKÜRLER Olsınkı Hak Dını İslamıyetı Bıze verdın..
Zekai . 11.07.2013
CEVAP YAZ
Kişi kendìsinden ve işlerinden emin olmak istiyorsa mutlaka günde en az 7kere okumalı ben hergün okuyorum ve çocuğumun üzerinede okurum deneyin faydası vararı yok
Mete . 14.01.2014
CEVAP YAZ
ayeti kerimeyi 313 kere okursak niyetimiz isteiğimiz olur inşallah lakin bilen varmı bir oturuştamı okunucak.bilgisi olan kardeşlerim yardım edebilirmi bu konuda
Çiğdem Özkan . 17.03.2014
CEVAP YAZ
Allah sizden razı olsun yarınki ezberime yardımcı oldunuz. Arkadaşlar Ayetel Kürsiyi gözünüzde büyütmeyin şahsen ben yarım saat veya kırk beş dakikada öğrendim.
Emre . 09.01.2014
CEVAP YAZ
arkadaslar ben ayeti kursiyi 170 bir okudum 313 de bir okudum ve hergun de 11 kere evden cikinca okuyorum kurban oldugum cana bu allahtan faydasinida goruyorum
Cumhuriyet . 21.02.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun böyle bir dua ezberlememe sebep oldunuz biraz zorlanım ama birşey olmaz deydi ezberleme herkezin okumasını isterim canı ve gönülden ezberledim
Abdurrahman . 07.02.2014
CEVAP YAZ
ben ezberlemeye çalışıyorum 1 haftada toplam 700 kere okudum ama ginede ezbelmeyemiyorum ne olur bana bir çare bulun hemen ezberlemem lazım yazılıda çıkacak
Münire Alkan . 17.04.2013
CEVAP YAZ
BUNLARIN OKULLARDA VE CUMAYA GELEN MUSLUMAN KARDESLERİMİZE ÖĞRETİLMESİ GEREKİR Kİ OKUDUGUN AYETIN ANLAMISINI BILIP SEYTANIN ŞERRİNDENDEN KORUNMASINI BISINLER
Taner . 27.09.2013
CEVAP YAZ
arkadaşlar benim istediğim liseyi kazanmam için bana dua eder misiniz? Şimdiden dua eden herkeze çok teşekkür ederim ne dileği varsa Allah kabul etsin...
Bengisu . 29.12.2013
CEVAP YAZ
ben karım için okudum bir kaçkere ufak bir rahatsıslığı vardı inşallah geçer allahın izniyle ve şimdiden işe yaramışa benziyor biraz allah razı olsun...
Umut S. . 20.09.2013
CEVAP YAZ
ben ayetel kürsiyi googleden resim olarak aradım. sizin sayfanızın resminde velerd. kelimesindeki R harfi yoktur-eksiktir.çıkmıyor lütfen düzeltiniz...
Abdullah . 17.06.2013
CEVAP YAZ
Selamun Aleykum Ezberlemek isteyenler arka arkaya dinleyip tekrar etsinler bir sure sonra ezberliyor insan ben oyle ezberledim Allah kolaylik versin
Halil . 02.06.2013
CEVAP YAZ
Allah celle celaluhu sonsuz kez razı olsun bu mübarek duanın faziletlerini paylaştığınız için, inşaAllah herkesin hayırlı duaları kabul olur...
Gizem . 27.11.2013
CEVAP YAZ
Allah milyon kere razı olsun .. Gerçekten okuyunca insan rahatlıyor .. Allah ın bir mucizesi .. Yardım isteyene ona dua edene kapısını açıyor..
Yavuz . 11.02.2014
CEVAP YAZ
ben 12 yaşındayım ve ezberlemeye çalışıyorum çok güzel bir sure videosunu 2 3 defa dinledim ve onla beraber okumaya çalıştım çok güzel bir sure
İsmail Paksu . 30.01.2016
CEVAP YAZ
Allah razı olsun. şu yaşıma kadar bu ayeti bilmiyordum ezberimde yoktu. sonunda ezberledim. inanın insanın içi huzur doluyor herşeyden önce.
Furkan . 21.01.2014
CEVAP YAZ
her kim ayet-el kursi yi başı dardayken okursa ve ya yılan vb gibi şeyler yaklaştığında okursa Allah ona yardım eder yılan dahi yaklaşamaz.
Fatma . 15.08.2013
CEVAP YAZ
ne güzel açıklama yapmış Allah razı olsun yer gök dua üzerine kurulmuş Darda kalanlara allah yardım etsin Günahlarımızı af etsin AMİN
Sevdiye . 30.07.2015
CEVAP YAZ
Annem hasta bizim icinde duaci olun ne olur. Rabbim tum hastalara ve icindede anneme sifa versin. Rabbim kimseyi çaresiz birakmasin aminn.
Özlem . 28.11.2013
CEVAP YAZ
Arkadaşlar annem Ayetel kürsiyi ezberlemeye çalışıyo ama biraz zorlanıyo dua ederseniz sevinirim şimdiden dua edenlerden ALLAH razı olsun.
Hatice . 12.03.2014
CEVAP YAZ
Arkadaslar kolay ogren menin yolu telefonunuza kaydedin her bos kaldiginizda bol bol okuyun ben bu sekilde ogrendim sizede tavsiye ederim
Hamza . 21.01.2014
CEVAP YAZ
Aleyna isran kema hameltehü alelezine min kiblina. en sonundaki kiblina yanlış yazılmış gablina diye yazılı çogu sitede dikkatinize
Coşkun . 30.05.2014
CEVAP YAZ
Kuran okumak iyidir zihni açar, insanın içini rahatlatır Elhamdülillah. Allah Dinimizden ve Allah inancından hiç birimizi ayırmasın. Amin
İsmimiz . 17.11.2013
CEVAP YAZ
BEN AGUSTOS AYINDA OKUMUSTUM COKTA SIKINTILIYDIM GERCEKTEN BUTUN SIKINTIM GITTI ...YETERKI ICTEN OKUYUN KESIN RABBIM KATINDA KABUL EDIYOR
Mehmet Öz . 22.04.2013
CEVAP YAZ
Benim çocuğum olmuyor müminin mümüne duası kabulmüş dualarınız da eksik etmeyin bende sizlere duacıyım Rabbim hepimizin yardımcısı olsun
Serap . 28.11.2013
CEVAP YAZ
Ya ne güzel açıklama yapmış allah razı olsun yer gök dua üzerine kurulmuş Darda kalanlara allah yardım etsin Günahlarımızı af etsin AMİN
Harun Bayar . 28.05.2014
CEVAP YAZ
Adamsınız böyle hayırlı siteler kurup tüm insanlara yardımcı oluyosunuz Allah sevap Poınt lerinizi arttırsın.
Müslüman . 26.07.2013
CEVAP YAZ
herkese tavsiye ederim. ben ezbere bilmiyorum ama okuyorum huzur veriyor insana gerçekten en kısa zamanda da ezberlicem inşallah
Eser . 25.03.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun.Doğru okumak adına hergün telefondan sabah öğlen ve akşam siteden okuyorum.Ya Rabbim hepimizi korusun insAallah
Ali Hikmet Şahan . 21.01.2014
CEVAP YAZ
eyvalla, yeni öğrendim faziletlerini. ilim bilmek çok güzel bir şey. insanı ALLAH a yaklaştırırsa dahada güzel. selam ve dua ile
Rahmi . 16.06.2016
CEVAP YAZ
bende her zaman okurum...ölüm korkusunu bır turlu yenemıyorum.ınsan neden korkar kı ölmekten:(.çok sacma ama korkuyorum işte:(
Şeyda . 05.04.2013
CEVAP YAZ
her zaman okuyorum hep işlerim iyi gidiyor sikıntı olmuyor benim koruyucum hamdolsunki çök şansiyizki ayetel kursü bize gelmiş
Yakup . 13.01.2014
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Rabbim nerde hasta varsa şifa nerde dertli varsa deva versin benim eşimde 5 aydır hastanede onada dua edermisiniz
Gürkan . 08.11.2013
CEVAP YAZ
HER NAMAZDAN SONRA KİM BUNU OKURSA ARŞI ALLAHA GİDER VE ORADA BENİ OKUYAN KULUNU AFFET DER ALLAH ONUN TÜM GÜNAHLARINI SİLER
Ahmet . 13.08.2013
CEVAP YAZ
ben hayatımda ayetel kürsiden daha güzel bir sure görmedim okuyan herkesin diline sağlık Allah hepinizi affetsin inşallah.
Gül . 05.12.2013
CEVAP YAZ
Arkadaslar benim bir dostum var. Ona Allahi anlatmaya calisiyorum. Lutfen bana dua eder misiniz? Allah sizden razi olsun
Safiye . 11.01.2014
CEVAP YAZ
erkan özel kardeşim yanlış bilgi almışınız veya yanlış biliyosunuz yukardaki surenin sonu aliyyül azimdir yani doğrudur.
Sait Toprak . 16.06.2014
CEVAP YAZ
O yarradan ne güzel bir yaradan,o nun merhameti ne güzel merhamet...onu anlatmaya ne kelimeler yeter nede cümleler yeter
Canan . 01.04.2016
CEVAP YAZ
Allah bizim gunahlarimizi affetsin ve boyle guzel dualarin manasini ve rivayetlerini paylasan her kese tesekkur edirem.
Sevinc . 19.08.2016
CEVAP YAZ
allak razı olsun.ödevimi yapmama çok yardımcı oldu.Bu yazıyı kim hazırladıysa çok güzel hazırlamış ALLAH razı olsun
Ela . 31.03.2014
CEVAP YAZ
ezberlemek isteyen arkadaşlar yazarak ve dinleyerek ezberlemeyi deneyin başarırsınız ben 2 saatte ezberledim...
Mehmet Azad . 31.07.2013
CEVAP YAZ
ALLAH Razı olsun bu gibi dualar ve açıklamaları insan okudukça bereketli bir camiaya girmiş gibi oluyor
Hüseyin Yaldız . 16.12.2015
CEVAP YAZ
Ayetel kursuyu ezberlemek zor deil siz duayi gozunuzde buyutuyosunuz ben duayi 1 satte ezberledim aslinda cok kolay
Selin . 01.01.2014
CEVAP YAZ
Ben OKB hastasiyim.ayetel kursiyi nasil okumaliyim ayrica baska ayet varmi bu vesveselere. Lütfen yardimci olun.
Humeyra . 20.04.2017
CEVAP YAZ
bu ayetel kursi hergun okuyan kisi allah tarafindan ona korumalar verilir o kisiye hic bir varlik zarar veremez
Nurullah Farajullah Yuksel . 07.08.2013
CEVAP YAZ
benim2kere dusugum oldu suan hamileyim ve dusuk riskim var allah rizasi icin bana ve bebegime dua bekliyorumm.
Busra . 23.11.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun,çok Güçlü dua, ben ne zaman sıkıntıda olsam ayetel kürsıyı okuyunca huzura rahata kavuşuyom..
Sezgin..almancı . 19.05.2014
CEVAP YAZ
YÜCE ALLAHIMIZ NE DE GÜZEL SURELER VERMİŞ BİZLERE. ALLAH BİZE BUNLARI BOL BOL OKUMAYI NASİP EYLESİN AMİN
Zehra.s. . 04.10.2015
CEVAP YAZ
Vallahi Allah sizden razi olsun.. Performans gorevimdi yani col iyi oldu bu site. Cok ama cook sagolun.. :))
Humeyra Hamira . 20.03.2014
CEVAP YAZ
Çok tesekkur ederim bide sizden bir isteyin var suriyedeki müslümanlar için 10kere okuyun ALLAH RIZASI İÇİN
Sümeyye Öztaş . 23.01.2014
CEVAP YAZ
ezberlemesi çok zor ama herkes ezberliyor o yüzden kolay görünüyor herkes ezberliyorsa ben de ezberlerim
Ceren . 30.12.2013
CEVAP YAZ
Şükürler olsun evden çıkarken ekseriyetle okuyorum bana nasip eden yüce Allaha binlerce şükürler olsun.
Fikret . 26.01.2013
CEVAP YAZ
Cok sağolun ben cok korkuyordum başım belalara girdi cinler yüzünden musallat oldular simdi daha iyiyim
Eda . 17.01.2014
CEVAP YAZ
3günde ezberledim. allah sizden razı olsun. teşekür ediyorum
Sebuhi Tagıyev. . 06.02.2014
CEVAP YAZ
HERGÜN EVDEN ÇIKARKEN,İŞE GİDERKEN,İŞ YERİMDE,EVDE,HER YERDE HERZAMAN OKUYORUM..HUZUR DOLUYOR İÇİME..
Turgut Günar . 07.02.2014
CEVAP YAZ
ALLAH hepimizin dualarini hayirlisi ile kabul eder insaallah. kuluna yalniz ALLAH yardimci ola bilir.
Allahin Kulu . 03.04.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun. Bende yeni öğrendim bu kadar çok fazileti olduğunu. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Aleyna . 17.07.2016
CEVAP YAZ
çok güzel oldu ben bunu yazdığım için + aldım bunu kim yazmışsa çok sevap aldı ben size söylim
Yusuf . 17.03.2014
CEVAP YAZ
allahın izniyle okuyorum inşallah faydasını da görüyorum rabbime şükürler olsun bizlere verdiklerine
Nesrin . 08.03.2013
CEVAP YAZ
ben bir türkü ezberleyemiyorum ama kitaptan okuyabiliyorum Allah işallah kabul eder yayappi
Nurgül . 03.02.2014
CEVAP YAZ
Selamunaleykum.. Allah hepinizinden razi olsun. Ogrendim surekli okuyorum Allahın izni ile..
Ugur . 10.01.2014
CEVAP YAZ
çok güzel bir DUA ALLAH razı olsun. Ben ezbere biliyorum sürekli okuyorum huzur buluyorum.
Yok . 18.05.2013
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ellerinize sağlık... bence bir kağıda yazın boş vakitlerinizde bol bol okuyun :D
Sinem . 08.03.2014
CEVAP YAZ
ayetel kürsi her evde mutlaka bulunması gereken ve herkesin bilip öğrenmesi gereken bir duadır.
Yusuf . 20.03.2013
CEVAP YAZ
ALAHA BİN KERE ŞÜKÜR EDİYORUM VE DUA SAYFALARINI YAPANLARA ALAH RAZI OLSUN DİYORUM
Lale . 10.07.2015
CEVAP YAZ
ben bu duayı ne zaman korksam yada uyumadan önce okuyorum ve rahatliyorm içim huzur la doluyor
Duygu . 31.10.2013
CEVAP YAZ
BEN ŞİMDİ AYETEL KURSİNİ OKUYUB UYUYACAĞAM BEN ŞİMDİ BUNLARI ÖRGENDİM SİZLERE TEŞEKÜR EDERİM.
Sebuhi . 05.02.2014
CEVAP YAZ
allah razı oosun guzel kopya cektık akıllı tahtadan zzıyom hhoca yakalığcak korkıkyom hadı yer
Optik . 10.04.2014
CEVAP YAZ
ruhum daralıp sıkıntıya düstüğüm de cok faydası oldu içimi rahatlıyo sürekli okuyun tavsiyem
Melike . 24.09.2013
CEVAP YAZ
313 kere bir anda mi okunmali yoksa biraz ara verdikten sonrada okuna bilirmi ?? selamlar
M,basak . 30.12.2013
CEVAP YAZ
allah sizlerden razı olsun böyle güzel dualarla insanlarımızı bilinçlendirdiğiniz için...
Serkan Sarıca . 05.01.2014
CEVAP YAZ
Bence ezberlemesi çok zor ama bana burda çok yardımcı oldunuz performans ödevimi geçtim
Serpil . 31.12.2013
CEVAP YAZ
çok teşekkürler kuran performansımı hoca 100 vericek bende size 100 verdim bile
Sinem . 08.05.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun sizlerden ki bizlere bu bilgileri öğrenme fırsatı sunduğunuz için
Salman . 20.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN BİZLERİ BU GÜZEL DUA HAKKINDA BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN..
Yağmur . 14.05.2014
CEVAP YAZ
gerçekten bu sure ezberlenince insanın içi huzurla doluyo her işi rast getiriyo...
İrem . 27.02.2014
CEVAP YAZ
onun kürsüsü yeri ve gökleri deler ne demekltir.lütfen doğru bir cevap söyleyin...
Benn Tennsnnen . 12.11.2017
CEVAP YAZ
2 günde ezberledim Allah razı olsun gece rüyamda çok korkuyodum artık korkumuorum
Azra . 23.01.2014
CEVAP YAZ
Allah sizden razı olsun sınavım wardı buradan calıştım Teşekkür Ederim :)
Erkam . 30.12.2013
CEVAP YAZ
Ey be Yüce rabbim çok büyük ona sığının ve inanın o sizi her zaman koruyacaktır
Okan . 07.06.2013
CEVAP YAZ
HER GÜN İŞ YERİNDE İŞE BAŞLAMADAN OKUYORUM ALLAH RAZI OLSUN HUZURDOLUYOR İÇİM.
Ayfer . 23.01.2014
CEVAP YAZ
bu çok güzel bence herkes dinlesin . bu arada o hoca nerede söylüyor ...
Hande Yener . 01.09.2015
CEVAP YAZ
Cok tesekur bende okudum ama cok fazla okuman lazimki hezberliyesen Cok guzel
Hasan . 25.02.2014
CEVAP YAZ
inşallah bende bu sureyi ezberleyip nasibimi almak istiyorum allahın izni ile
Suleyman . 17.09.2013
CEVAP YAZ
yeri göğü yaradan mevlam bizi dualardan eksik etmesin şefaatine nayil eylesin
İlknur . 05.11.2013
CEVAP YAZ
ben daha 10 yasindayim ezbere deil de bakarak okuyorum yine de kabul olurmu?
Meryem . 17.02.2014
CEVAP YAZ
ARkadaşlar yola çıkmadan 7 kez okuyun yolunuzu kazanız belazız bitirsiniz .
Tolgahan . 04.02.2014
CEVAP YAZ
allah razi olsun gercekten icimi rahatlatti ezberlemeye calisiorum
Veysel . 06.02.2014
CEVAP YAZ
Çook teşekkür ederim. Bu ödevi hazırlayan kimse çok güzel hazırlamış. :D
Gamze . 14.01.2014
CEVAP YAZ
Sana sukurler olsun ALLAH im.bizleri kotu insanlardan uzak tut allahim.
Musluman . 22.11.2013
CEVAP YAZ
olağanüstü,muaazzam bir ayet okumama gibi bir gaflete düşmemek gerekir,
M.h.kaya . 06.02.2013 23:07:13
CEVAP YAZ
Allahim sizlerden razi olsun bilgilendirdiyiniz icin cok tesskur ederim
Sevdali . 19.04.2016
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN... elinizden geldiğince okuyun insanın içi ferahlıyor
Sevda . 24.10.2013
CEVAP YAZ
Ayetul kursi çok güzel bir ayettir. Bu ayeti okudum huzur buldum.
Oktay . 19.01.2014
CEVAP YAZ
Geceleri yatmadan okuyunca rahat rahat uyuyabiliyorum. Korkum gidiyor.
Yusuf . 16.02.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim, kızım artık yatarken korkmuyor, Allah razı olsun
Hey . 13.02.2014
CEVAP YAZ
surenin sonu ve hüve aliyyül alim olacak yanlış yazılmış sanıyorum...
Erkan Özel . 09.03.2014
CEVAP YAZ
BÜTÜN KAZA VE BELA VE MÜSÜBETLERDEN KORUR TÜM DUALARDAN DAHA ÜSTÜN...
Müslüman Genö . 01.08.2013
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN SİZİN VESİLENİZLE DUALARI ÖĞRENİYORUZ.PEKİŞTİRİYORUZ
Davut . 13.06.2014
CEVAP YAZ
allahın butun ayetler bızım ıcın ayrı ayrı hayırlı ve ıyı gelmıstır.
N.h . 28.05.2013
CEVAP YAZ
her müslümanın mutlaka okuyup ezberlemesi gereken çok güzel bir dua.
Ömer Tunç . 30.07.2013
CEVAP YAZ
t;k ederm ,devme yardimci oldunuz ama cok zor ezberlnio
Gorkem . 30.12.2013
CEVAP YAZ
Valla okul icin ezberlemem greeting bu yararli oldu Allah razi olsun
Serdar . 16.06.2014
CEVAP YAZ
Allah hepimizden razı olsun sizlere tavsiyem okuyun çok iyi bir sure
Sgfdy . 26.02.2014
CEVAP YAZ
allah hepinizden razı olsun allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun
İsmail . 02.03.2014
CEVAP YAZ
ödev değil bence hayatını za yardımcı olur benden söylemesi dostlar
Muhammed . 07.03.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun inşallah
Elif . 10.05.2014
CEVAP YAZ
elinize sağlık çok güzel olmuş ama hala ezberliyemedim çokzor
Yakup Canlı . 23.11.2015
CEVAP YAZ
Okadar güzel bir dua ki yerde gökte derece bakımından çok yüksektir
Burak Kumru . 17.01.2016
CEVAP YAZ
313 kereyi tek seferde yani hiç ara vermedenmi okunması gerekiyor.
Füsun . 07.05.2014
CEVAP YAZ
Ozellikleri yok ama guzel&128139;&128139;&128139;&128139;&128139;
Hazal . 26.05.2016
CEVAP YAZ
amim amin amin allahrazı olsun sebep olandan dinliyoruz okuyoruz.
Süleyman Vurulmaz. . 15.06.2015
CEVAP YAZ
ayetel kürsiyi ezbere biliyom anlamını ezberlicem eylwh ADMİN :D
Emre . 25.05.2014
CEVAP YAZ
Saolun Hocam Teşekürler Din Kitabımda Var Ama Bu Da İşe Yaradı
Mertcan Ali . 28.02.2014
CEVAP YAZ
ben 11 yasindayim yatmadan once bakip okuyorum o da sayilirmi?
Meryem . 13.02.2014
CEVAP YAZ
çok güzel birsite ellerinize sağlık ALLAHRAZI OLSUN HEPİNİZDEN
Damla . 20.05.2016
CEVAP YAZ
ayetul kursının anlamına buraya yazandan allh razı olsun
Abdülkerim . 05.08.2017
CEVAP YAZ
saol kardeşim kitabımda ayetel Kürsi yoktu çok işime yaradı
Yiğit . 12.06.2014
CEVAP YAZ
Çok güzel bir dua ama ezberlemesi zor
Berkay . 24.10.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun sizlerden ödevim vardı hakkınızı helal edin
Elif . 22.12.2013
CEVAP YAZ
Super bunlari bu kadar bilmiyordum kelimeler anlatamaz bence
Fatih . 06.05.2014
CEVAP YAZ
allah razi olsun haminizdan allah hamiya komek olsun
Rizvan . 29.04.2014
CEVAP YAZ
Ben yaklaşık 6 senedir her gece yatmadan önce 2 defa okurum
Yavuz . 16.01.2014
CEVAP YAZ
Cox gözeldir.bilmediyim şeyleri oyrenmis oldum.cox sağ olun
Aytac Nebıyeva . 07.01.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun bu siteyi yapanlardan ve emeği geçenlerden
Mustafabaha . 07.01.2014
CEVAP YAZ
Her müslüman Ayet-el Kûrsi&8216;yi en iyi şekilde okumalı.
Bao . 13.11.2013
CEVAP YAZ
Allah sizden razı olsun çok güzel bilgiler verdiniz.
Rumeysa . 13.04.2015
CEVAP YAZ
elinize saglık beni aydınlattınız allahta sizi aydınlatsın
Muzaffer Yalçın . 19.05.2015
CEVAP YAZ
ayetel kürsüyu okuyan mumin kaedeşlerim duanız kabul olsun
Mehmet Torun . 18.01.2016
CEVAP YAZ
Yeri ve göğü yaradan. ALLAH ,tır. ondan başka ila yoktur.
Enes . 05.02.2016
CEVAP YAZ
Rabbım Sen O Kadar Buyk ve Yucesin dularımızı kabul eyle.
Mehmet . 08.11.2013
CEVAP YAZ
zaferan ne demek arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim
Fatos . 30.10.2013
CEVAP YAZ
Güzel ve faydalı bir paylaşım olmuş. Emeğinize sağlık...
Dilara . 24.09.2013
CEVAP YAZ
günde 5 defa okuduğumdan ezberlenmesi o kadar zor değil.
Nehir . 02.01.2014
CEVAP YAZ
allah razi olsun böyle bilgileri bizlere sundugunuz icin
Serpil . 05.05.2014
CEVAP YAZ
çocuklar ezberliyenler varmı ? ezbiyenlere afferin
Yunus Hoca . 13.12.2016
CEVAP YAZ
Çok güzel olmuş ezberliyeceğim. ALLAH sizden razı olsun
Nursena Gültepe . 19.04.2016
CEVAP YAZ
ALLAHIM ne olur yadım et yarabbim san en büyüksün
İmge . 17.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH bu ayetleri yazıbda bizle iletenlerden razı olsun
Nazim . 31.10.2013
CEVAP YAZ
ALLAH bu ayetleri yazıbda bizle iletenlerden razı olsun
Nazim . 01.11.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun kolayca ezberledim ve namaza başladım
Nazım . 02.02.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun performans ödevimdi çook teşekkürler
Mizgin . 21.01.2014
CEVAP YAZ
ONUN HER ŞEYE GÜCÜ YETER OL DER VE OLUR (ALLAH ALLAH)
Yıldız . 11.04.2016
CEVAP YAZ
allah a şükürler olsun ki bu dua yi bize lutuf etmiş
Harun Reşit . 02.02.2014
CEVAP YAZ
allen ahu teala herkesi nusibetten ve kazadan korusu
Rapunzel . 03.08.2013
CEVAP YAZ
bu süreyi kursta kaldığım için çok kolay ezberledim.
Mustafa . 13.11.2013
CEVAP YAZ
bu duayı ezberlemek var bide off ama kolay gibi ya
Hayal Deniz . 24.12.2013
CEVAP YAZ
allah razıolsun doğruluktan ayırmasn rabbim bizleri
Hasan . 14.01.2014
CEVAP YAZ
saol beni harflilerden ve diyerlerinden koruyabilir
Aleks . 23.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH KABUL ETSİN İNNŞALAH ALLAH SİZDER RAZI OLSUN
Hasan Hüseyin . 30.04.2016
CEVAP YAZ
Allahım tüm müslümanlarİ hacca gitmeyi nasip eyle
Mustafa Demirci . 09.04.2014
CEVAP YAZ
BENİM İSTEDİĞİM N-BUNU OKUYAN SEVAP KAZANIR BENCE
Allahın Kulu . 09.04.2014
CEVAP YAZ
Allha hamd olsun 14 yaşımdan beri ezbere okuyorum
Mehmet . 22.02.2014
CEVAP YAZ
alahtan başka ilah yoktur diyorum ve kapatıyorum
Ayşe Dedem . 25.03.2014
CEVAP YAZ
ALLAH sizden razı olsun tüm müslüman kardeşlerim
Emirhan . 29.03.2014
CEVAP YAZ
allah cc.sizden razı olsun ememğineze sağlık :))
Müslüm . 27.04.2015
CEVAP YAZ
çok teşekkürler çok işime yaradı mümin kardeşim
Zehara Dmryk . 11.07.2015
CEVAP YAZ
Ben 10 yaşındayım böyle güzel bir duva görmedim
Sevgi . 15.10.2016
CEVAP YAZ
SAOL DİN KARDEŞİM BİZİ BU DUAYI ÖGRETTİGİN İÇİN
Furkan . 24.05.2014
CEVAP YAZ
çok güzel bir dua bunu ezberlemek için burdayım
İpeknaz Bülbül . 20.08.2013
CEVAP YAZ
ben ezberleyemiyorum okuyorum giklıma girmiyor
Ebru Beyaz . 22.04.2013
CEVAP YAZ
Çok saolun Allah razı olsun dinkardeşlerimm :)
Ahmet . 17.05.2014
CEVAP YAZ
ilk baktığımda zor gibi geldi ama çok basitmiş
Neslihan . 04.02.2014
CEVAP YAZ
ezberlemekte cok zorlaniyorum ezberleyemiyorum
Sevgi . 19.01.2014
CEVAP YAZ
bence çok yadımcı oluyor insanlara çok yararlı
Boncuk . 26.07.2016
CEVAP YAZ
hep de okuldan isterler insanin içinden gelmez
Melisa . 22.06.2015
CEVAP YAZ
Çok güzel olmuş yapanların ellerine sağlık :D
İnsan . 26.11.2015
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN Bİ ANDA OKUYUNCA İÇİM AÇILDI
Nuriye Nur . 04.08.2016
CEVAP YAZ
allah razı olsun yazana ve yazdırana...
Baba Yorgun . 14.03.2014
CEVAP YAZ
Allaha şükürler olsun duayı ezberledim TŞK...
İrem Aşan . 09.01.2014
CEVAP YAZ
sadakatle okunması derken ne demek isteniyor
Nur . 20.08.2015
CEVAP YAZ
ÇOK TEŞEKKÜRLER ÖDEVİME YARDIMCI OLDUNUZ :)
Sena Yılmaz . 23.12.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun okuyandanda dinletenden de
Muzaffer . 17.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun canım Müslüman kardeşlerim
Ramazan . 03.04.2014
CEVAP YAZ
harika allah razı olsun.çok yardımcı oldu.
Sude . 14.01.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim ödevime çok lazım oldu
Feyza Cesur . 13.01.2014
CEVAP YAZ
tesekkur ederim odevime yardımcı oldunuz:D
Erhan . 12.01.2014
CEVAP YAZ
ilk defa okuyorum inşallah huzuru bulurum.
Çiğdem . 19.07.2013
CEVAP YAZ
BÜTÜN KAZA VE BELA VE MÜSÜBETLERDEN KORUR
Ömer . 31.07.2013
CEVAP YAZ
çok saolun sayenizde sözlüden 100 alcığım
Em Büyük Beşiktaş . 02.04.2014
CEVAP YAZ
retform turkşh ye müsliman elham durillah
Jetrq . 11.05.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim ödevime yardımı oldu
Velat . 14.01.2014
CEVAP YAZ
ayetel kürsi dağları yerinden oynatır be
Özgür Aksu . 16.07.2015
CEVAP YAZ
valla bn 12 yaşındayım hemen ezberledim
Cuma . 15.08.2015
CEVAP YAZ
LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH
Omer . 09.01.2014
CEVAP YAZ
HANDE BENDE 10 YAŞINDAYIM EZBERLEDİM.
Fırat . 23.05.2013
CEVAP YAZ
çok istiyorum ezberlemek ama olmuyor
İsmail . 07.05.2013
CEVAP YAZ
Allah razı olsun 1 hafda da ezberledim
Barış . 05.01.2014
CEVAP YAZ
allahın razı olan sizlerden ki bizlere
Murat . 25.05.2014
CEVAP YAZ
anlam duaya gore bıraz abartılmamıs mı
Fenerli . 19.03.2014
CEVAP YAZ
ALLAH sizden razı olsun elinize sağlık
Recep Kızılkale . 08.03.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun bu siteden ezberlicem
Azizcan . 13.06.2015
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ve sınavdan 100 alırım
Yasemin . 06.12.2015
CEVAP YAZ
ALLAH herkese ezberlemeyi nasip etsin
6/g . 29.05.2017
CEVAP YAZ
ben bunu ezberlemem lazım yardım edin
Davut . 16.01.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim mümin kardeşim :)
Zeynep . 18.06.2014
CEVAP YAZ
çok zor ezberlemem lazım 1 gün içinde
Umut . 01.01.2014
CEVAP YAZ
bnde ezberlertim Allahın izniyle inş.
Bekir . 20.09.2013
CEVAP YAZ
ayetel kürsü ayetlerin en makbulüdür
İsa . 21.09.2013
CEVAP YAZ
çok güzel bir dua ALLAH RAZI OLSUN .
Ali . 20.05.2013
CEVAP YAZ
ALLAHU EKBER YA RABBİM MAŞALLAH
Seyfettin . 25.11.2013
CEVAP YAZ
Allah razi olsun ezzber ödevim vardi
Müslüman . 02.06.2014
CEVAP YAZ
Çok teşekkür ederim.Allah razı olsun
Büşra Aydemir . 04.06.2014
CEVAP YAZ
tesekürler bu bilgi cok işime yaradı
İbrahim . 27.05.2014
CEVAP YAZ
1000 kere okuyanın kalp gözü açılır.
Ümit . 22.01.2014
CEVAP YAZ
Allah bütün yoksullara yardım etsin
Emre . 12.02.2014
CEVAP YAZ
çok işime yaradı muhteşem bır sıte
Aytaç Eren Dilek . 26.05.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun çekmeköy 7-D
Emir . 24.04.2014
CEVAP YAZ
ben ayetel kursunu ezberledim
Nilgun . 01.01.2014
CEVAP YAZ
sağolun ödevime yardımcı oldunuz :D
Zehra Şengül . 25.12.2013
CEVAP YAZ
sahiden süper yarın çok iyi polacak
Yeşim . 29.12.2013
CEVAP YAZ
siteyi kuranlardan allah razı olsun
Erdal Taşlı . 08.01.2014
CEVAP YAZ
bence güzel bir şekilde açıklanmış
Yasinn . 07.01.2014
CEVAP YAZ
sağolun valla ödevder işime yaradı
Emre . 16.01.2014
CEVAP YAZ
arkadalar ezberleme teaktiği verin
Keke . 04.09.2013
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUM MÜMİN KARDEŞLERİM
Vural . 13.04.2014
CEVAP YAZ
Mukemmel bir site ALLAH RAZI OLSUN
Ahmet . 14.04.2014
CEVAP YAZ
eyw kardesım saol cok ısıme yaradı
Furkan . 20.05.2014
CEVAP YAZ
Valla ezber vardi isime cok yaradi
Mehmet . 17.03.2014
CEVAP YAZ
sağol valla ezzberleme ödevi vardı
Mert . 13.03.2014
CEVAP YAZ
s.a kolay yoolu varmı ezberlemenin
Duman . 20.01.2014
CEVAP YAZ
çok güzel bir yazı alah razı olsun
Wertyuıopğüasdfghjklşizxcvbnmöç. . 28.05.2016
CEVAP YAZ
çok güzel ama daha kısa yokmu
Dilan Necla . 02.10.2016
CEVAP YAZ
sayenizde bunuda öğrendik. saolun
Hicran . 01.09.2015
CEVAP YAZ
süper olmuş aga ellerinize sağlık
Enesgezmez . 22.11.2016
CEVAP YAZ
Allah binkere razı olsun kardeşim
Osman . 29.05.2014
CEVAP YAZ
çok güzel böyle siteler yapmaları
Beyza . 24.04.2014
CEVAP YAZ
Allah rası olsun bunu paylaşandan
İbrahim Halil . 08.11.2013
CEVAP YAZ
Çok işime yaradı allah razı olsun
İlayda . 14.01.2014
CEVAP YAZ
Allah razi olsun tessekkur ederim
Oguz . 03.01.2014
CEVAP YAZ
Ey buyuk allahim. Sen sûbhansin 3
Ebru . 17.11.2013
CEVAP YAZ
çok guzel olmus allah razı olsun
Osman . 06.01.2014
CEVAP YAZ
saolasınız ödevime yardımcı oldu
Burak . 13.01.2014
CEVAP YAZ
bu bir cıhattır Allah razı olsun
Ali Karaman . 17.05.2013
CEVAP YAZ
Cok rahatladim cok guzel bir dua
Hasan . 24.06.2013
CEVAP YAZ
ezberlemek çok zor ama başarıcam
Nuran . 07.02.2014
CEVAP YAZ
BU SİTELERE RENKLAM KONULMASIN .
Mustafa Arslan . 23.01.2017
CEVAP YAZ
allah hepimizin yardımcısı olsun
Miray . 06.02.2017
CEVAP YAZ
çok tşk ederim allah razı olsun
Gülsüm . 09.11.2015
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN GÜZEL PAYLAŞIM
Ahmet . 11.06.2016
CEVAP YAZ
insan isteyince hemen ezberliyo
Zeynep . 02.02.2014
CEVAP YAZ
Sevgi istek olursa ezberlersin.
Hüseyin . 07.03.2014
CEVAP YAZ
cok saolun cok kolay ezberledim
Ayşe . 22.02.2014
CEVAP YAZ
Ne diyeyim ki ALLAH RAZI OLSUN
Adnan . 02.10.2013
CEVAP YAZ
inşallah hocaya düzgin söylerim
Kemran . 16.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun ödevim vardı
Dila . 16.01.2014
CEVAP YAZ
Cok gu zel mukemmel
Emirhan . 14.05.2014
CEVAP YAZ
BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
Sirel . 22.05.2016
CEVAP YAZ
allah teala bilir yinede amin
Münevver Su . 09.05.2014
CEVAP YAZ
Teşekkürler. Allah razı olsun
Dagg . 02.02.2014
CEVAP YAZ
ezberleyemiyorum be abi
Ali . 12.02.2014
CEVAP YAZ
Esas türk bu iste saol kardes
Seden . 26.07.2013
CEVAP YAZ
ayetel kürsü zor bişey deyil
Abdullah . 27.07.2013
CEVAP YAZ
allah yazanlardan razıolsun
İlknur . 31.10.2013
CEVAP YAZ
ne zor dua bu ne ya arkadaş
Engin . 03.02.2014
CEVAP YAZ
Birazını ezberledik çok zor
Berat . 06.02.2014
CEVAP YAZ
BEN BU SUREYİ ÇOK SEVİYORUM
Aydan . 15.07.2015
CEVAP YAZ
Allah razı olsun çok güzel
Yaren . 12.11.2015
CEVAP YAZ
harika mütüş sağolun
Aleyna . 08.07.2016
CEVAP YAZ
çok güzel allah razı olsun
Ali . 15.03.2017
CEVAP YAZ
çok sağolun kardeşlerim :D
Ahmet . 22.05.2014
CEVAP YAZ
Cox xosuma geldi sag olun
Guler . 21.03.2014
CEVAP YAZ
ayetel kursi anlamı büyük
Kerem . 08.11.2013
CEVAP YAZ
ayetel kürsi neye faydalı
Mesut . 16.09.2015
CEVAP YAZ
ayet çok guzel ve anlamlı
Mevlana . 02.06.2015
CEVAP YAZ
ödevime yardımcı oldunuz
Furkan . 10.01.2014
CEVAP YAZ
videoyu niye kaldırdınız
Fazilet . 11.12.2013
CEVAP YAZ
Bence çok güzel bir site
Elif Karataş . 08.04.2014
CEVAP YAZ
çok sağol mümin kardeşim
Mahmut . 12.04.2014
CEVAP YAZ
çok sagolun ağalar
Melike . 13.02.2014
CEVAP YAZ
cok tesekurler cok iyi
Ayse . 04.01.2014
CEVAP YAZ
allah sizden razi olsun
Ahmet . 09.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun sizden
Allah Razı Olsun . 26.05.2016
CEVAP YAZ
çokk güzel teşekkürler
Semiha . 04.01.2016
CEVAP YAZ
güzel ama ayrıca zorda
İlayda . 12.11.2013
CEVAP YAZ
ALLAH (C.C) RAZI OLSUN
Allah (C.c) In Kulu . 08.04.2014
CEVAP YAZ
allahım bu ne guzellik
Ebru . 26.03.2014
CEVAP YAZ
allaha şükürler olsun
Buse . 12.04.2014
CEVAP YAZ
Hocam ben ezberledimm
Nesrin . 11.05.2017
CEVAP YAZ
çok teşekkürler cansı
Fuja . 12.11.2017
CEVAP YAZ
Besmele lütfen
6c . 14.04.2017
CEVAP YAZ
elinize sağlık
İsim . 13.07.2016
CEVAP YAZ
sağolun işime yaradı
Huriye . 27.05.2014
CEVAP YAZ
teşekkürler dilerim
Furkan . 13.03.2014
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN...
Serkan . 20.01.2014
CEVAP YAZ
ilaç gibi geldi abi
Doğukan Yılmaz . 25.12.2013
CEVAP YAZ
allah razı olsun:)
Rojda . 21.12.2013
CEVAP YAZ
Allaha şükür
Ahmet Karaca . 08.01.2014
CEVAP YAZ
Allah razi olsun..
Nesrin . 10.04.2014
CEVAP YAZ
ÇOK ÖZEL BIR SITE
Lale . 10.04.2016
CEVAP YAZ
Allah razı olsun .
Mr.demiroğlu . 19.05.2015
CEVAP YAZ
okuyalım öğrenelim
Cebrail Solak . 22.06.2014
CEVAP YAZ
Okuyalım öğrenelim
Yıldırım . 24.07.2014
CEVAP YAZ
ALLAHrazı olsun...
Ramazan . 07.08.2015
CEVAP YAZ
ALLAH kabul etsin
Dilara . 14.04.2016
CEVAP YAZ
Allah kabul etsin
Eylül . 28.08.2016
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN.
Ah . 16.05.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun.
Furkan . 03.03.2014
CEVAP YAZ
çok güzel bİr DUA
Barış . 07.02.2014
CEVAP YAZ
muhtesem açIklama
Fedai . 30.12.2013
CEVAP YAZ
Allah razi olsun
Mustafa Basak . 30.12.2013
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun
Birkan . 08.01.2014
CEVAP YAZ
ALLAH RAZI OLSUN
Ersin Akıncı . 09.01.2014
CEVAP YAZ
Allah razi olsun
Eda . 05.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Osman . 05.01.2014
CEVAP YAZ
cok isime yaradı
Ali . 15.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Mahmut . 02.03.2014
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun
Emirhan . 19.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Engin . 19.01.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Mücahit . 16.05.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Mert Sabri Süyek . 15.05.2014
CEVAP YAZ
aLLah razı oLsun
Feyyaz . 10.06.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Gökçe . 27.04.2014
CEVAP YAZ
Allah razı olsun
Ziyaretçi . 06.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH razi olsun
Fatih . 03.05.2014
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun
Metin . 04.04.2014
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Eren . 17.09.2016
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Mert . 24.10.2016
CEVAP YAZ
ALLAH razı olsun
Nihal . 31.10.2016
CEVAP YAZ
allah razı olsun
Galatasaray . 09.02.2017
CEVAP YAZ
İyi yapmışsınız
Alper . 06.04.2017
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş
Özge . 07.01.2014
CEVAP YAZ
Tesekkur ederim
Serkan . 28.12.2013
CEVAP YAZ
bana dua etin
Ahmetamanvermez . 08.02.2014
CEVAP YAZ
süper bir site
Muhammet . 09.05.2016
CEVAP YAZ
çok kısa imiş
Ömer . 26.04.2015
CEVAP YAZ
Sağol abicim
Ninja Kaplumbağası . 10.01.2017
CEVAP YAZ
İşime yaradı
Yasin . 19.06.2014
CEVAP YAZ
Teşekkürler
Hiraa . 11.07.2015
CEVAP YAZ
güzel
Gurbet . 10.01.2016
CEVAP YAZ
oha dua :D
Çılgın Ateist . 30.10.2015
CEVAP YAZ
çok güzel
Merve . 11.02.2014
CEVAP YAZ
çok güzel
Arif . 08.02.2014
CEVAP YAZ
çok güzel
İbrahim . 11.02.2014
CEVAP YAZ
çok şükür
Seda . 20.01.2014
CEVAP YAZ
Çok guzel
Ali . 11.05.2017
CEVAP YAZ
ne güzel
Eloo Can . 10.12.2015
CEVAP YAZ
merhaba
Ben . 05.05.2017
CEVAP YAZ
sağolun
Yaren . 17.01.2014
CEVAP YAZ
Cok ZOR
Yaren Bella . 25.05.2014
CEVAP YAZ
iyimiş
Zelal . 29.12.2013
CEVAP YAZ
güzel
İsimsis Kral . 16.12.2015
CEVAP YAZ
Selam
Sssssss . 28.12.2015
CEVAP YAZ
amin
Eda . 16.05.2014
CEVAP YAZ
Amener Resulu
Amener Resulu
''Bismillahirrahmanirrahim''Amene'r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel'masir...
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca...
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Oku
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyy...
Ayetel Kürsi Meali
Ayetel Kürsi Meali
ALLAH ki, Tanri yoktur ancak O vardir, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklamasi ne de uyumasi sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katinda kim sefaat edebilir ki izni olmaksizin; bilir önlerinde ve arkalarinda olanlari...
Ayetel Kürsi Tefsiri
Ayetel Kürsi Tefsiri
-Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır.-Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.-Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, ib...
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır? Cevap: 114 Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? Cevap: 14 tane Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 6...
Ayetel Kürsinin İnişi
Ayetel Kürsinin İnişi
Kürsî ve Allah’ın Kürsîsi: Kürsî; Taht, koltuk demektir. Kök anlamıyla üst üste katlanmayı, bir araya toplanmayı belirtir. Belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulac...
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kûrsi aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Ayetel Kûrsi okuyan Ahmet El Acemi...
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Ayetel Kûrsi aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Ayetel Kûrsi okuyan Kabe İmamları ...

 

Ayetel Kürsi
Amener Resulu
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Meali
Ayetel Kürsi Tefsiri
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Ayetel Kürsinin İnişi
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ayetel Kürsi
Amener Resulu
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Meali
Bilgi Kaynagi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bilgi Kaynagi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022